Biomasa

Spalování biomasy pro výrobu elektrické a tepelné energie je jedním z významných ekologických způsobů získání energie z obnovitelných zdrojů.

Společnost Energie AG je nejvýznamnější společností v projektování zařízení na spalování biomasy  v Horním Rakousku. Od roku 1992 již úspěšně pomohla realizovat více než 100 projektů. Projekt zahrnuje realizace případové studie, příprava projektu a jeho vlastní řízení do úspěšné realizace.

Zkušenosti Energie AG v oblasti obnovitelných zdrojů jsou cenným zdrojem informací i pro rozvoj CZT v České republice.