Dálkové vytápění

Centrální zásobování teplem (CZT), resp. také dálkové vytápění, je systém vytápění, kdy teplo je vyráběno centrálně v jednom zdroji a následně teplárenskými sítěmi rozváděno do více objektů.

CZT se vyznačuje především šetrností k životnímu prostředí, kdy jeden nebo několik málo větších zdrojů, vyrábějících tepelnou energii vysoce efektivně a ekologicky šetrně, nahrazuje množství kotelen s nízší účinností.

A právě v této oblasti je Energie AG Váš silný, spolehlivý a kompetentní partner pro bezpečné a udržitelné vytápění.

 

Výhody CZT

CZT splňuje všechny požadavky pro jednoduchý a pohodlný systém vytápění: je levný, náklady jsou snadno spočitatelné, šetrný k životnímu prostředí.

 

CZT je jednoduše dosažitelné

CZT je úspornější a pohodlnější. Investice na pořízení kotle a komína odpadají při zavedení CZT. CZT vyžaduje méně prostoru ve Vašem domě. CZT zajišťuje prostřednictví bezpečných dodávek tepla pro Vaše vytápění a dodávek teplé vody příjemné prostředí ve Vaše bytě. Díky kvalitním měřícím přístrojům umožňuje přesné a správné měření dodaného tepla a tím zajišťuje transparentní účetnictví.

CZT je:

  • čistý
  • pohodlný a moderní
  • levný a cenově stabilní
  • šetrný k životnímu prostředí
  • bezpečný, dodávající stabilně a jistě

 

CZT je šetrné k životnímu prostředí

Tepelná energie vyrobená v tepelných elektrárnách nebo ve větších kotelnách je optimálně přenesena do systému parovodního, horkovodního nebo teplovodního potrubí a poté prostřednictvím výměníků nebo předávacích stanic až do okruhu vašeho vytápění v domě. Dochází nejen k zlepšení kvality ovzduší ve Vaší lokalitě prostřednictvím snížení emisí CO2, oxidů síry a dusíků a nižší prašnosti díky tomu, že tepelná energie je vyráběna v jiné lokalitě než je spotřebována, ale i celkově dochází ke zlepšování životního prostředí, protože spalování ve větších zdrojích je efektivnější a podrobováno extrémně vysokým standardům ochrany životního prostředí. CZT napomáhá ke snižování emisí CO2! Neefektivnější využití energie je prostřednictvím kombinované výroby tepla a elektřiny v elektrárnách nebo v kogeneračních jednotkách.