Bytové předávací stanice ve Vimperku

Je to již mnoho let co si obyvatelé na starém sídlišti ve Vimperku, tj. obyvatelé ulic Klostermannova, Palackého a Smetanova stěžují v zimě na kouř z komínů, který vzniká topením dřevem a uhlím v kotlích v bytech na starém sídlišti. Především pro lidi v důchodovém věku je stále obtížnější pravidelně nosit uhlí či dřevo a zatápět ve svých kotlících. Mnozí majitelé bytů vyřešili tento problém instalací elektrického vytápění, bohužel toto řešení je velmi nákladné vzhledem k vysokých fakturám za elektriku.
Město dlouhodobě zvažovalo přivedení plynovodu do této oblasti nebo rozšíření tepelného hospodářství. Vzhledem k tomu, že plynovod o dostatečné kapacitě pro celé sídliště je relativně daleko a teplovody jsou na hranici sídliště, tak se Město Vimperk dohodlo v roce 2015 s provozovatelem tepelného hospodářství, společností Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. na přivedení teplovodů do této oblasti. Výhodou pro Vimperk je i to, že tepelné hospodářství používá primárně dřevo z místních lesů jako palivo a kotelna na biomasu má již instalován filtr tuhých znečišťujících látek.


Zástupci tepelného hospodářství oslovili na podzim minulého roku prostřednictvím ankety majitelé bytů a nabídlo připojení na síť teplovodů prostřednictvím bytových předávacích stanic. Zájem projevilo během 2 měsíců několik desítek bytů a tak Energie AG zahájila tvorbu projektové dokumentace, stavební řízení a výběr dodavatele. Vzhledem ke složitosti projektu a množství napojovaných bytů byl projekt rozdělen na dvě etapy. První etapa pro čp. 377, 380, 382, 379, 370 je realizována v letošním roce a druhá etapa pro napojení zbývajících bytových domů, kde jsou evidování zájemci, je plánována na příští rok. Pro financování první etapy se Město Vimperk dohodlo s provozovatelem tepelného hospodářství, že bude investorem Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. Financování rozšiřování teplovodů na starém sídlišti v příštím roce se předpokládá z vybraného nájemného od provozovatele tepelného hospodářství.
Věříme, že tento projekt bude především pomocí pro obyvatele starého sídliště, zvýšení komfortu bydlení a zlepšení místního ovzduší.