9.4.2015 Decentralizace ohřevu teplé vody v Českobrodské nemocnici – obrana proti legionelle

Bakterie Legionella, která žije ve vodním prostředí, je ve světě známá již od 80 let minulého století. K nákaze touto bakterii dochází běžným vdechnutím do plic (např. při sprchování), zejména u osob se sníženou imunitou. Ideální teplota vody pro její množení je 20-45C, proto je důležité věnovat pozornost její přípravě a distribuci, zvláště ve zdravotnických zařízení, kde musí být dodržovány předepsané hygienické normy. Obtížné je to u soustav s velkou zásobou teplé vody a rozsáhlými rozvody.  

Naše společnost MTH Kolín provozuje tepelné hospodářství v Českobrodské nemocnici, kde se v loňském roce v rámci další etapy modernizace zdroje tepla přešlo i k decentralizaci ohřevu teplé vody.

Celá akce spočívala v tom, že veškeré modernizační úpravy musely odpovídat požadavku na zachování funkce současné tepelné soustavy, tzn. že musely být pouze nadstavbou této soustavy, a že se žádné stávající zařízení nemohlo demontovat a zařízení musela být kdykoliv

odstavitelná. Tepelná soustava se upravila tak, aby současným potrubním rozvodem bylo přenášeno současně teplo pro vytápění a pro decentralizovanou přípravu teplé vody.

 

Legionella Pneumophilis

Do kotelny byl osazen nový plynový teplovodní kotel, který kryje převážnou část výkonu pro vytápění a plný výkon pro přípravu teplé vody. V zimním období je počítáno vzhledem k dostatečnému výkonu provozování původní soustavy.

Centrální regulační zařízení pro dodávky tepla pro vytápění i ohřev vody při nízkých venkovních teplotách pracuje ekvitermně, při vyšších venkovních teplotách udržuje teplotu přívodní oběhové vody na stálé hodnotě z důvodů ohřevu vody.

V prostoru vstupních uzlů jednotlivých pavilónů byla osazena zařízení pro průtočný ohřev vody s malými zásobníky. Na přípojky byly osazeny škrtící regulátory tlakových rozdílů. Ve vstupních uzlech byla oživena ekvitermní regulační zařízení pro dodávky tepla do objektových otopných soustav. 

 

Tímto řešením jsme bez omezení provozu nemocnice zvýšili komfort dodávky tepla a snížili zásobu i oběh teplé vody, což samozřejmě pozitivně přispělo v prevenci proti legionelle.