2.4.2015 Dvousložková cena tepla v Kolíně

Dvousložková cena tepla v Kolíně

 

Používání dvousložkové ceny jako hlavní způsob účtování cen tepelné energie je běžná praxe ve většině států EÚ a je stále více využíván i v ČR, neboť přispívá k narovnání dodavatelsko - odběratelských finančních vztahů. V Kolíně byla zavedena dvousložková cena od. 1.1.2015, kdy je cena rozdělena na platbu stálou a proměnou.

Stálá složka ceny zohledňuje výrobní a přenosové kapacity, tj. připravenost dodavatele kdykoliv dodat teplo v potřebném množství a kvalitě. Může být v souladu s pravidly ERÚ odvozena podle sjednaného množství tepla (GJ, MWh) nebo přípojného výkonu (MW). Pro lepší přehlednost byla v Kolíně stanovena pevná složka podle sjednaného množství tepla na základě dlouhodobého klimatického průměru.

Proměnná složka ceny zohledňuje proměnné náklady potřebných k výrobě a dodávce tepla a respektuje skutečné množství odebraného tepla (GJ).  Můžeme to přirovnat k ostatním druhům energii či služeb, kde stálá platba představuje velikost jističe, denní maximum, telefonní paušál a proměnná odebrané množství el., plynu či hovorné.

 

Hlavní výhody:

  • menší vliv počasí na výdaje na teplo (při delší zimě stálá složka bude korigovat platby za teplo a naopak)
  • zprůhlednění tvorby cen ( odběratel ví, kolik platí za připojení k tepelné síti a kolik za odebrané teplo, jasná pravidla při rozhodování)

Zavedení dvousložkové ceny bude přínosem pro odběratele tepla v Kolíně a nebude znamenat růst výdajů na teplo, ale bude nadále dostatečně motivační pro další energetické úspory.