19.3.2015 Pět let využívání odpadního tepla z bioplynové stanice

SATEZA a.s. hodnotí 5-ti leté období spolupráce se společností První bioplynová Šumperk při výkupu tepelné energie.  První bioplynová Šumperk, s.r.o., účelově založená společnost stavební firmou FORTEX-AGS, a.s. a zemědělskou společností ÚSOVSKO a.s., uvedla v roce 2009 do provozu bioplynovou stanici s instalovanou technologií tzv. suché fermentace.

Bioplynová stanice využívá zemědělskou biomasu, které zpracovává ročně cca 13,3 tis. tun. Jedná se o kukuřičnou siláž, travní senáž a hovězí hnůj.

Instalovaný el. výkon kogenerační jednotky GE Jenbacher je 526 kW a instalovaný tepelný výkon 548 kW. Projektované parametry roční výroby jsou 3 700 MWh el. energie a 14 600 GJ tepla pro externí využití. El. energie je dodávána do veřejné sítě za tržní ceny a při jejím prodeji je využíván systém zelených bonusů. Z technologie vzniklé odpadní teplo je smluvně dodáváno teplovodem do kotelny K4 Finská provozované společností SATEZA a.s., kde je v instalované předávací stanici vykupováno. Tepelná energie tak slouží pro potřeby dodávek ÚT a TV pro přilehlé sídliště, přičemž v letních měsících dodávka téměř pokrývá potřebu pro přípravu TV pro soustavy zdrojů K3 Anglická - K4 Finská - K5 pod Senovou, které byly v roce 2011 vlastní investicí společnosti SATEZA teplovodně propojeny. Na kotelně K4 Finská byl současně snížen instalovaný výkon odpojením dvou kotlových jednotek.

Přestože kvalita dodávky tepelné energie z důvodu ne vždy rovnoměrné produkce bioplynu není stabilní a dodávka tepelné energie tak není v plánovaném objemu (cca 11 tis. GJ/rok), hodnotí spolupráci společnost SATEZA na základě pětiletého provozu výkupu tepla z této bioplynové stanice kladně. Výkup tepelné energie za výhodnou cenu je jedním z mnoha kroků společnosti v oblasti snižování nákladů a přínosem ke stabilizaci cen tepla v cenové lokalitě CZT Šumperk.