19.3.2015 Nová kogenerační jednotka v Šumperku

SATEZA a.s. - kogenerační výroba elektrické energie a tepla na tepelném zdroji K8 Erbenova, Šumperk.

Společnosti ČEZ Energo, s.r.o. jako investor a SATEZA a.s. jako projektant, generální dodavatel stavby a zároveň provozovatel CZT v Šumperku realizovali ve spolupráci se společností Podniky města Šumperka a.s. v období říjen 2013 až únor 2014 instalaci technologie kogenerační výroby elektrické energie a tepla na tepelném zdroji K8 Erbenova v Šumperku. Investor touto stavbou řeší svůj podnikatelský záměr výroby a prodeje špičkové elektrické energie do distribuční sítě. Současně z této výroby vznikající vedlejší produkt - teplo bude společnost SATEZA vykupovat za diskontovanou cenu, která nedosahuje ceny výroby v klasických kotlových jednotkách. Realizované dílo je v současné době ve zkušebním provozu, ve kterém probíhají dílčí a komplexní zkoušky. Samotné uvedení do plného provozu je investorem plánováno na měsíc květen 2015.   

Z technického hlediska se jedná i instalaci v kontejneru osazené kogenerační jednotky na zemní plyn TEDOM Quanto D1200 o elektrickém výkonu 999 kW a tepelném 1162 kW. Jednotku doplňuje instalovaná akumulace tepla o objemu 100 m3 a trafostanice pro vyvedení elektrického výkonu. Pro možné plné využití nabízejícího se levnějšího tepla z kogenerační výroby realizovala společnost SATEZA pro vlastníka CZT v Šumperku Podniky města Šumperka v roce 2014  teplovodního propoj do soustavy zdroje K7 Šumavská,  který tímto jako tepelný zdroj zanikl.

Realizace kogenerační výroby na zdroji K8  je po uskutečnění investic společností SATEZA v roce 2011 v podobě propojování soustav a zrušení zdrojů K1 Prievidzská a K5 Pod Senovou jedním z dalších kroků, vedoucí ke stabilizaci cen tepelné energie, a to cestou efektivnější výroby spolu se současným snižováním nákladů na opravy, servis a revize technologických zařízení.